Percepció visual

Capacitat de processar la informació al discriminar, visualitzar i analitzar les imatges que arriben al nostre cervell. Els problemes de percepció creen errors al copiar, lent al fer les feines…

Read more

Lateralitat

Funció complexa que ens permet orientar-nos en l’espai i en el temps, permetent-nos fer ús dels codis escrits (lletres i números) sense una bona lateralitat el nen pot presentar problemes d’aprenentatge bàsics.

Read more

Motilitat ocular

Habilitat per fixar o seguir un objecte en moviment ocularment. Presentar problemes de motilitat pot ocasionar problemes de lectura per confusió de paraules semblants, pèrdues de línia…

Read more

Visió binocular

Capacitat per a coordinar l’alineament dels dos ulls per fixar la mirada en un objecte. La presència de disfuncions binoculars comporta distància reduïda de lectura, fatiga ocular,…

Read more

Acomodació

Capacitat per enfocar un objecte de manera ràpida i automàtica a qualsevol distància. Els problemes acomodatius comporten cansament al llegir, visió borrosa a qualsevol distància…

Read more