Serveis

– Examen visual exhaustiu per totes les edats.
– Visió infantil per nens de 0 a 16 anys.
– Teràpia visual o entrenament visual.
– Problemes de lateralitat.
– Ambliopia (ull gandul).
– Estrabismes.
– Teràpies de disfuncions visuals que afecten els infants en el seu rendiment escolar (dislèxia, disgrafia, TDHA, TDA… )
– Prescripció de lents, prismes o lents de contacte.