Percepció visual

Percepció visual

La percepció visual és la capacitat de processar la informació al discriminar, visualitzar i analitzar les imatges que arriben al nostre cervell. Les habilitats perceptives que avaluem són:

 • Discriminació visual: permet a l’individu ser conscient de les característiques distintes dels objectes o formes.
 • Memòria visual: implica el reconeixement i el record de la informació que s’ha presentat visualment, fet que permet manipular mentalment una imatge.
 • Relació espacial: ens permet entendre l’espai i situar-nos en ell localitzant objectes, direccions i calculant distàncies. Requereix una bona integració bilateral.
 • Constància de forma: permet tenir consciència de les semblances entre les formes essencials per diferenciar les diferents grafies.
 • Memòria visual seqüencial: habilitat de la memòria visual afegint la dificultat de la seqüència d’una sèrie de figures entre altres sèries de figures semblants.
 • Figura-fons: permet localitzar l’objecte d’interès de la resta d’estímuls de fons que l’envolten. Relacionat amb la comprensió lectora, capacitat de sintetitzar un text i l’atenció.
 • Tancament visual: permet ser conscients d’estímuls que ajuden a determinar la percepció final sense la necessitat de tenir tots els detalls relacionats amb la capacitat de captar la idea principal i arribar a una conclusió valida amb la informació encara que sigui incompleta.

Signes ocasionats per problemes de percepció visual:

 • Error al copiar d’un lloc a un altre
 • No recordar el que veu o llegeix
 • Confondre paraules semblants (cosa-casa)
 • Confondre lletres que es diferencies només per una orientació (bd, pq,…)
 • Dificultats per cercar semblances o diferències
 • Lent en fer les feines i copiar de la pissarra
 • Dificultat per copiar dibuixos i lletres
 • Dificultats per aprendre conceptes matemàtics nous
 • Dificultat per seguir les instruccions verbals
 • Error al interpretar el text que està llegint
 • Lectura lenta per la dificultat de reconèixer una paraula només veient el principi
 • No reconeix una paraula repetida en una mateixa frase o en la línia següent.

 

Demana cita en linia ara

Demana hora