Avaluacions

 

El centre d’Optometria Vilanova està dedicat a la realització d’exàmens visuals complets per cuidar de la salut visual dels pacients. Els exàmens visuals consten de l’avaluació dels diferents aspectes que engloben la visió:

  • Estat refractiu (la graduació)
  • Oculomotricitat (el moviment dels ulls)
  • Binocularitat (coordinació dels dos ulls)
  • Enfocament

Tanmateix, els nostres exàmens visuals també avaluen les habilitats de:

  • Percepció visual: la discriminació visual, la memòria visual, la relació espacial, la constància de forma, la memòria visual seqüencial, la percepció de la figura-fons i el tancament visual.
  • La coordinació entre ull-mà
  • La dominància ocular (lateralitat)

 

L’examen visual anirà acompanyat d’una entrevista o qüestionari previ per poder arribar a un diagnòstic que ens ajudi a determinar el millor tractament per a cada pacient.

La prescripció de lents, prismes o lents de contacte i la teràpia visual són els principals tractaments que oferim al centre per millor les dificultats visuals que poden presentar els pacients i que poden estar interferint en el seu dia a dia.