Què és l’optometria?

La optometria és la ciència encarregada de prevenir, detectar i tractar les disfuncions visuals.

L’optometrista avalua les habilitats visuals que formen el nostre sistema visual procurant que funcioni perfectament i eficientment. Les habilitats visuals que s’avaluen són: els moviments oculars (motilitat ocular), la coordinació ambdós ulls (visió binocular), l’enfocament (acomodació), la percepció visual, la lateralitat visual i la coordinació ull-mà (integració viso-motora).

Si el sistema visual no es desenvolupa correctament, es poden crear interferències en el procés de l’aprenentatge. El rendiment escolar es pot veure afectat ja que l’infant no és capaç de processar correctament la informació rebuda per la via visual, provocant-li un desinterès per la lectura i l’escriptura.

L’optometria comportamental s’encarrega de cercar un rendiment del sistema visual, en especial en les tasques destinades a visió propera, ja que la vida actual, l’arribada de les tauletes, mòbils, ordinadors…, requereix de l’ús continuat de la visió per realitzar moltes de les feines en distàncies curtes que poden arribar a produir estrès visual proper. És una especialitat dins de l’optometria que s’ocupa d’estudiar la funció del sistema visual com a part integrant de l’organisme, que es veu afectat en gran part pel seu desenvolupament neurològic, sensorial, motor i cognitiu. Per tant, s’ocupa del desenvolupament del sistema visual,  l’anàlisi de la percepció i l’aprenentatge amb l’objectiu d’adquirir unes habilitats visuals adequades perquè el sistema visual treballi de forma eficaç.

Les habilitats visuals afectades poden ser reeducades a través d’un programa de teràpia visual personalitzat per cada pacient.

Optometria

Agudesa visual

Capacitat per distingir detalls tant de lluny com de prop. Relacionat en hipermetropia, miopia, astigmatisma, ambliopia (ull gandul) o...

Detalls

Motilitat ocular

Habilitat per fixar o seguir un objecte en moviment ocularment. Presentar problemes de motilitat pot ocasionar problemes de lectura per confusió...

Detalls

Visió binocular

Capacitat per a coordinar l’alineament dels dos ulls per fixar la mirada en un objecte. La presència de disfuncions binoculars comporta...

Detalls

Acomodació

Capacitat per enfocar un objecte de manera ràpida i automàtica a qualsevol distància. Els problemes acomodatius comporten cansament al llegir...

Detalls

Lateralitat

Funció complexa que ens permet orientar-nos en l’espai i en el temps, permetent-nos fer ús dels codis escrits (lletres i números) sense una...

Detalls

Integració visuo-motora

Habilitat visual que integra la percepció visual del nostre entorn amb els moviments fins que realitzem com per exemple escriure.

Detalls

Percepció visual

Capacitat de processar la informació al discriminar, visualitzar i analitzar les imatges que arriben al nostre cervell. Els problemes de percepció...

Detalls

Reserva la teva visita en línia

Obert de dilluns a divendres

9:30h. a 20:00h.

Serveis

Centre d’optometria i teràpia visual.

Demanar cita

Demana informació