Lents i prismes

Per tal de corregir la miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia o vista cansada es prescriu lents o prismes per compensar l’error refractiu. Tot hi així, també es poden utilitzar per eliminar simptomatologia provocades per una alteració en les habilitats acomodatives o binoculars que poden causar problemes de mal de cap, ulls vermells, fatiga visual… en aquests casos es prescriuen lents positives que ajudaran a un millor enfocament o un menor esforç de convergència.

La prescripció de lents i prismes pot anar acompanyada d’un tractament de teràpia visual ja que es poden donar casos en que per solucionar la simptomatologia d’un pacient aquest requereixi d’una prescripció d’ulleres i a la vegada d’un tractament d’exercicis visuals.